Previous Next

Table of Contents

Ashte-rathite


Ashte-rathite, a native or inhabitant of Ashtaroth, 1 Chron. 11:44, beyond Jordan.